KLAUSULA INFORMATIBOA Admin_robot 3 apirila, 2023

Klausula informatiboa

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko informazioa

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrak eta datu pertsonalen babesari eta eskubide digitalen bermeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoari jarraituz, alderdi hauez jakinarazten da zure datu pertsonalei buruz egiten dugun tratamenduen gainean:
Tratamenduaren arduraduna

ROBOTIKAREN ETA AUTOMATIZAZIOAREN EUSKAL ELKARTEA – ROBOTEKIN – ASOCIACIÓN VASCA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN, IFZ zenbakia G44974996 eta egoitza Hermanos Elhuyar, 4. 01510 Vitoria-Gasteiz (Araba) helbidean duena.

Tratamenduaren helburua
Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak formulario honen bidez egiten duzun kontsulta edo eskaera kudeatu eta izapidetzeko erabiliko ditugula.
Bildutako datu pertsonalak
Formulario honetan asterisko baten bidez markaturik dauden eremuetan agertzen diren datu pertsonalak beharrezkoak dira zure kontsulta edo eskaera kudeatzeko. Horregatik, nahitaez eman behar dira, eta ez badituzu ematen ezingo dizugu erantzun.
Tratamenduaren legitimazioa
Zure datu pertsonalen tratamendua legitimatzen duen oinarri juridikoa da datu horiek beharrezkoak direla zure kontsulta edo eskaerari erantzuteko eta hori izapidetzeko.
Datuen hartzaileak
Zure datu pertsonalak ez dizkiegu hirugarrenei lagatzen, legezko betebeharrak betetzeko beharrezkoa denean izan ezik.
Dena dela, hirugarrenen zerbitzuak erabiltzen ditugu informazioren kudeaketarekin zerikusia duten zenbait kontutarako, eta horiek tratamenduaren arduradun gisa arituko dira datuen tratamenduari buruz dagokion kontratua sinatu ondoren, DBEOren 28.3 artikuluan ezarritakoarekin bat.
Datuen nazioarteko transferentziak
Informazioari, posta elektronikoari eta administrazio-zereginei buruzko hainbat konturen kudeaketarako tratamenduaren arduradun gisa aritzen diren hornitzaileek (Google eta Dropbox) eskainitako zerbitzuak erabiltzen ditugu, eta, Europar Batasunetik eta Europako Esparru Ekonomikotik kanpo egon arren, erabilera horretarako datuei buruz egiten diren nazioarteko transferentziek Datuak Babesteko Araudi Orokorraren 46.2 c) artikuluan ezartzen diren berme egokiak dituzte.
Datuak kontserbatzeko epea
Zure datu pertsonalak zure kontsulta edo eskaera izapidetu bitartean gordeko ditugu; hori egin ondoren, ezabatu egingo ditugu.
Interesdunak bere datuen tratamenduari buruz dituen eskubideak

Zure datu pertsonaletara sartzea edo horiek zuzentzea, ezabatzea, tratamendua mugatzea, aurkaratzea edo horiek eramateko eskubidea erabil dezakezu idatzizko eskaera bat igorriz ROBOTIKAREN ETA AUTOMATIZAZIOAREN EUSKAL ELKARTEA – ROBOTEKIN – ASOCIACIÓN VASCA DE ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓNaren egoitzara (Hermanos Elhuyar, 4. 01510 Vitoria-Gasteiz. Araba), edota posta elektroniko bat info@robotekin.com helbidera. Edonola ere, zure NANaren kopia eskatu ahalko dizugu zure nortasuna egiaztatu beharra dagoenean.

Erreklamazioa kontrol-agintaritzaren aurrean
Erreklamazio bat aurkez daiteke Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean, dela bere egoitza elektronikoaren bidez, dela bere posta helbidean: calle Jorge Juan, nº 6, C.P. 28001 Madrid.

Testuaren data: 2023ko maiatzaren 26